PDF Ikujiro Nonaka ☆ PDF uản trị dựa vào tri thức PDF Ó dựa vào ☆ buyprobolan50.co

Thức của học giả hàng đầu trong lĩnh vực này Giáo dư Ikujiro Nonaka Một trong 20 tư tưởng gia về uản trị có ảnh hưởng nhất thế giới Theo bình chọn của Wall Street Journal năm 2005Cuốn sách mở rộng và bổ sung cho lý thuyết dựa trên tri thức hiện có và nghiên cứu thực tế tại 10 doanh nghiệp đa uốc gia thành công của Nhật Bản như Honda.

uản kindle trị pdf dựa pdf vào epub thức epub uản trị epub dựa vào free trị dựa vào download uản trị dựa vào tri thức EpubThức của học giả hàng đầu trong lĩnh vực này Giáo dư Ikujiro Nonaka Một trong 20 tư tưởng gia về uản trị có ảnh hưởng nhất thế giới Theo bình chọn của Wall Street Journal năm 2005Cuốn sách mở rộng và bổ sung cho lý thuyết dựa trên tri thức hiện có và nghiên cứu thực tế tại 10 doanh nghiệp đa uốc gia thành công của Nhật Bản như Honda.

[Reading] ➺ uản trị dựa vào tri thức Author Ikujiro Nonaka – Buyprobolan50.co Hiện nay đang có một sự thay đổi lớn hướng đến nền kinh tế dựa trên tri thức nền kinh tế tri thức nơi tri thức là nguồn lực uan trọng nhất thay chỗ cho Hiện nay đang có một sự thay đổi lớn hướng đến nền kinh tế dựa trên tri thức nền kinh tế tri thức nơi tri thức là nguồn lực uan trọng nhất thay chỗ cho những nguồn lực uản lý truyền thông như đất đai vốn và nhân lựcHiểu được điều đó cuốn sách này trình bày những phát triển mới nhất về lý thuyết sáng tạo và uản lý tri.

PDF Ikujiro Nonaka ☆ PDF uản trị dựa vào tri thức PDF Ó dựa vào  ☆ buyprobolan50.co

PDF Ikujiro Nonaka ☆ PDF uản trị dựa vào tri thức PDF Ó dựa vào ☆ buyprobolan50.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *