סיפור על אהבה וחושך PDF/EPUB Õ

לאומן נלהב משורר ורודף נשים המוקף לעת זקנתו באהבת נשים וסבתו שלומית לוין אישה אירופית בעיני עצמה שהלוונט מעורר בה תיעוב ופחד ואחי סבו הפרופסור הנודע יוסף קלוזנר אף משפחת אמו של עמוס עוז מצוירת כאן על פני יריעה רחבה החל באבי סבו אפרים מוסמן שבהיותו בר מצווה השיאוהו לילדה בת שתים עשרה והוא התעקש ועמד על זכותו לממש את ליל הכלולות מיד אחרי החופה דרך סבו של עמוס עוז נפתלי הרץ מוסמן שנמסר בילדותו להיות שוליה של נסיכה רוסית ועשה חיל וסופו שעבד לעת זקנתו כעגלון במפרץ חיפה ועד לדורות האחרונים בלב הספר משתרע סיפורן של שלוש אחיות אמו של עמוס עוז ושתי אחיותיה כמו גם סיפור נישואיהם של הורי עוז נישואים מוזרים מלאי עדינות וייסורים שהסתיימו בהתאבדותה של האם בעלת הנפש הפיוטית ובהשתנותו של האב למדן חריף ובקי שלא זכה להגשים את חלומותיו ושימש רוב חייו ספרן בספרייה הלאומית לא נפקד גם מקומן של דמויות ידועות בעין חדה במבט שארוגות בו שנינה וחמלה ופליאת ילד מצייר עוז את.

סיפור על אהבה וחושך PDF/EPUB Õ

❮PDF / Epub❯ ★ סיפור על אהבה וחושך Author Amos Oz – Buyprobolan50.co אהבה וחושך הם שניים מן הכוחות הפועלים בספרו זה של עמוס עוז אוטוביוגרפיה הכתובה כרומן משוכלל מעשה ספרותי צרוף אהבה וחושך הם שניים מן הכוחות הפועלים בספרו זה של עמוס עוז אוטוביוגרפיה הכתובה כרומן משוכלל מעשה ספרותי צרוף ומזוקק שנפרשים בו שורשי משפחתו של עוז קורות ילדותו ונעוריו בירושלים ובקיבוץ חולדה חייהם הטרגיים של הוריו וכן תיאורים אפיים נרחבים של ירושלים תל אביב וחיי הקיבוץ בשנות השלושים הארבעים והחמישים העולם הספרותי והעולם האקדמי מצוירים כאן בהרחבה בהומור סלחני ולעתים גם באירוניה נשכנית זהו מסע אמיץ עתיר כלים ספרותיים מגאנים ומפתיעים מסע לחישוף האירוע המכריע של הילדות מסע אל הרגע שאין בלתו רגע אשר ממנו והלאה נסגרים חיי הנער השקוע בדמיונות ונפתחים חייו של האיש הכותב זהו דיוקנו של אמן כאיש צעיר אשר קורות המשפחה סבלותיה ותסכוליה הופכים להיות הליבה של כתיבתו עמוס עוז שוטח כאן את סיפור חייהם אהבותיהם ושיגיונותיהם של ארבעה או חמישה דורות בני משפחת קלוזנר כפריים מיערות ליטא ומלומדים מאודסה בהם סבו של עמוס עוז מצד אביו אלכסנדר קלוזנר רומנטיקן מושבע.

סיפור על אהבה וחושך PDF/EPUB Õ

סיפור על אהבה וחושך PDF/EPUB Õ Amos Oz Hebrew עמוס עוז‎; born Amos Klausner was an Israeli writer novelist journalist and intellectual He was also a professor of literature at Ben Gurion University in Beersheba He was regarded as Israel's most famous living authorOz's work has been published in 42 languages in 43 countries and has received many honours and awards among them the Legion of Honour of France the Goethe Prize the Prince of Asturias Award in Literature the Heinrich Heine Prize and the Israel Prize In 2007 a selection from the Chinese translation of A Tale of Love and Darkness was the first work of modern Hebrew literature to appear in an official Chinese textbookSince 1967 Oz had been a prominent advocate of a two state solution to the Israeli–Palestinian conflict

סיפור download על pdf אהבה book וחושך pdf סיפור על epub סיפור על אהבה וחושך Kindleלאומן נלהב משורר ורודף נשים המוקף לעת זקנתו באהבת נשים וסבתו שלומית לוין אישה אירופית בעיני עצמה שהלוונט מעורר בה תיעוב ופחד ואחי סבו הפרופסור הנודע יוסף קלוזנר אף משפחת אמו של עמוס עוז מצוירת כאן על פני יריעה רחבה החל באבי סבו אפרים מוסמן שבהיותו בר מצווה השיאוהו לילדה בת שתים עשרה והוא התעקש ועמד על זכותו לממש את ליל הכלולות מיד אחרי החופה דרך סבו של עמוס עוז נפתלי הרץ מוסמן שנמסר בילדותו להיות שוליה של נסיכה רוסית ועשה חיל וסופו שעבד לעת זקנתו כעגלון במפרץ חיפה ועד לדורות האחרונים בלב הספר משתרע סיפורן של שלוש אחיות אמו של עמוס עוז ושתי אחיותיה כמו גם סיפור נישואיהם של הורי עוז נישואים מוזרים מלאי עדינות וייסורים שהסתיימו בהתאבדותה של האם בעלת הנפש הפיוטית ובהשתנותו של האב למדן חריף ובקי שלא זכה להגשים את חלומותיו ושימש רוב חייו ספרן בספרייה הלאומית לא נפקד גם מקומן של דמויות ידועות בעין חדה במבט שארוגות בו שנינה וחמלה ופליאת ילד מצייר עוז את.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *